Έξοδα Αποστολής – Χρόνος Παράδοσης

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΑΣ

Το Newtechstore.eu παραδίδει την παραγγελία σας στο χώρο σας οπουδήποτε εντός της ευρωπαϊκής επικράτειας. Τα προϊόντα θα σας αποσταλούν στον τόπο που έχετε υποδείξει στη Φόρμα Παραγγελίας με υπηρεσία ταχυμεταφορών.

Οι αποστολές θα γίνονται καθημερινά, εκτός Σαββάτου, Κυριακής και επίσημων αργιών. Σε περίπτωση καθυστέρησης λόγω ανωτέρας βίας θα σας ειδοποιήσουμε είτε τηλεφωνικά είτε εγγράφως μέσω email.

 

Έξοδα Αποστολής & Χρόνοι Παράδοσης

Α. Σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Κάτω Χώρες, Πορτογαλία, Ισπανία και Σουηδία).

Δεν υπάρχει επιλογή για πληρωμή με αντικαταβολή σε αυτές τις χώρες.

 

Α.1. Από την Αποθήκη της Ελλάδας:

Α.1.1. Με Μη Συστημένο Ταχυδρομείο – Χρόνος παράδοσης 3 έως 4 εβδομάδες:

α) Βάρος: 0 έως 0,250 κιλά = 6 ευρώ

β) Βάρος: 0,251 έως 0,500 κιλά = 9 ευρώ

γ) Βάρος: 0,501 έως 2 κιλά = 12 ευρώ

δ) Βάρος: 2.001 έως 5 κιλά = 16 ευρώ

Δωρεάν μεταφορικά αν η συνολική παραγγελία είναι άνω των 40 ευρώ.

Αυτός ο τρόπος αποστολής δεν είναι διαθέσιμος για παραγγελίες άνω των 5 κιλών.

 

Α.1.2. Με Συστημένο Ταχυδρομείο – Χρόνος παράδοσης 2 έως 3 εβδομάδες:

α) Βάρος: 0 έως 0,250 κιλά = 7 ευρώ

β) Βάρος: 0,251 έως 0,500 κιλά = 11 ευρώ

γ) Βάρος: 0,501 έως 2 κιλά = 14 ευρώ

δ) Βάρος: 2.001 έως 5 κιλά = 18 ευρώ

Δωρεάν μεταφορικά αν η συνολική παραγγελία είναι άνω των 60 ευρώ.

Αυτός ο τρόπος αποστολής δεν είναι διαθέσιμος για παραγγελίες άνω των 5 κιλών.

 

Α.1.3. Με Standard Courier – Χρόνος παράδοσης 10 έως 14 ημέρες:

α) Βάρος: 0 έως 1 κιλό = 19,90 ευρώ

β) Βάρος: 1,001 έως 2 κιλά = 24,90 ευρώ

γ) Βάρος: 2,001 έως 3 κιλά = 29,90 ευρώ

δ) Βάρος: 3,001 έως 5 κιλά = 34,90 ευρώ

ε) Βάρος: 5,001 έως 10 κιλά = 39,90 ευρώ

στ) Βάρος: 10,001 έως 100 κιλά = 49,90 ευρώ

Δωρεάν μεταφορικά αν η συνολική παραγγελία είναι άνω των 100 ευρώ.

Για παραγγελίες άνω των 100 κιλών θα σας ενημερώσουμε για το κόστος αποστολής με προσαρμοσμένη προσφορά.

 

Α2. Από την Αποθήκη της Ουγγαρίας:

Με Standard Courier – Χρόνος παράδοσης 7 έως 10 ημέρες:

α) Βάρος: 0 έως 1 κιλό = 19,90 ευρώ

β) Βάρος: 1,001 έως 2 κιλά = 24,90 ευρώ

γ) Βάρος: 2,001 έως 3 κιλά = 29,90 ευρώ

δ) Βάρος: 3,001 έως 5 κιλά = 34,90 ευρώ

ε) Βάρος: 5.001 έως 10 κιλά = 39,90 ευρώ

στ) Βάρος: 10,001 έως 100 κιλά = 49,90 ευρώ

Δωρεάν μεταφορικά αν η συνολική παραγγελία είναι άνω των 100 ευρώ.

Για παραγγελίες άνω των 100 κιλών θα σας ενημερώσουμε για το κόστος αποστολής με προσαρμοσμένη προσφορά.

 

Α.3. Από την αποθήκη της Πολωνίας:

Με Standard Courier – Χρόνος παράδοσης 7 έως 10 ημέρες:

α) Βάρος: 0 έως 5 κιλά = 0 ευρώ

β) Βάρος: 5.001 έως 200 κιλά = 30 ευρώ

Δωρεάν αποστολή εάν η συνολική παραγγελία είναι μικρότερη από 5 κιλά.

Για παραγγελίες άνω των 200 κιλών θα σας ενημερώσουμε για το κόστος αποστολής με προσαρμοσμένη προσφορά.

 

Α.4. Από την αποθήκη της Γερμανίας:

Με Standard Courier – Χρόνος παράδοσης 7 έως 10 ημέρες:

α) Βάρος: 0 έως 5 κιλά = 0 ευρώ

β) Βάρος: 5.001 έως 200 κιλά = 30 ευρώ

Δωρεάν αποστολή εάν η συνολική παραγγελία είναι μικρότερη από 5 κιλά.

Για παραγγελίες άνω των 200 κιλών θα σας ενημερώσουμε για το κόστος αποστολής με προσαρμοσμένη προσφορά..

 

Α.5. Από την αποθήκη της Ισπανίας:

Με Standard Courier – Χρόνος παράδοσης 7 έως 10 ημέρες:

α) Βάρος: 0 έως 5 κιλά = 0 ευρώ

β) Βάρος: 5.001 έως 200 κιλά = 30 ευρώ

Δωρεάν αποστολή εάν η συνολική παραγγελία είναι μικρότερη από 5 κιλά.

Για παραγγελίες άνω των 200 κιλών θα σας ενημερώσουμε για το κόστος αποστολής με προσαρμοσμένη προσφορά.

 

Α.6. Από την αποθήκη της Γαλλίας

Με Standard Courier – Χρόνος παράδοσης 7 έως 10 ημέρες:

Βάρος: 0 έως 200 κιλά = 6 ευρώ

Δωρεάν μεταφορικά αν η συνολική παραγγελία είναι άνω των 200 ευρώ.

Για παραγγελίες άνω των 200 κιλών θα σας ενημερώσουμε για το κόστος αποστολής με προσαρμοσμένη προσφορά.

 

Α.7. Από την Αποθήκη 2 της Ελλάδας :

Με Standard Courier – Χρόνος παράδοσης 2 έως 3 εβδομάδες:

α) Βάρος: 0 έως 5 κιλά = 75 ευρώ

β) Βάρος: 5.001 έως 10 κιλά = 100 ευρώ

γ) Βάρος: 10.001 έως 20 κιλά = 200 ευρώ

δ) Βάρος: 20.001 έως 30 κιλά = 300 ευρώ

ε) Βάρος: 30.001 έως 50 κιλά = 400 ευρώ

στ) Βάρος: 50.001 έως 75 κιλά = 500 ευρώ

ζ) Βάρος: 75.001 έως 100 κιλά = 600 ευρώ

Για παραγγελίες άνω των 100 κιλών θα σας ενημερώσουμε για το κόστος αποστολής με προσαρμοσμένη προσφορά.

 

Β. Προς Ελβετία & Ηνωμένο Βασίλειο

Δεν υπάρχει επιλογή για πληρωμή με αντικαταβολή για αυτές τις χώρες.

 

Β.1. Από την αποθήκη της Ελλάδας:

Β.1.1. Με Μη Συστημένο Ταχυδρομείο – Χρόνος παράδοσης 3 έως 4 εβδομάδες:

α) Βάρος: 0 έως 0,250 κιλά = 8 ευρώ

β) Βάρος: 0,251 έως 0,500 κιλά = 10 ευρώ

γ) Βάρος: 0,501 έως 2 κιλά = 13 ευρώ

δ) Βάρος: 2.001 έως 5 κιλά = 15 ευρώ

Δωρεάν μεταφορικά αν η συνολική παραγγελία είναι άνω των 40 ευρώ.

Αυτός ο τρόπος αποστολής δεν είναι διαθέσιμος για παραγγελίες άνω των 5 κιλών.

 

Β.1.2. Με Συστημένο Ταχυδρομείο – Χρόνος παράδοσης 2 έως 3 εβδομάδες:

α) Βάρος: 0 έως 0,250 κιλά = 9 ευρώ

β) Βάρος: 0,251 έως 0,500 κιλά = 12 ευρώ

γ) Βάρος: 0,501 έως 2 κιλά = 16 ευρώ

δ) Βάρος: 2,001 έως 5 κιλά = 19 ευρώ

Δωρεάν μεταφορικά αν η συνολική παραγγελία είναι άνω των 60 ευρώ.

Αυτός ο τρόπος αποστολής δεν είναι διαθέσιμος για παραγγελίες άνω των 5 κιλών.

 

Β.1.3. Με Standard Courier – Χρόνος παράδοσης 10 έως 14 ημέρες:

α) Βάρος: 0 έως 1 κιλό = 19,90 ευρώ

β) Βάρος: 1,001 έως 2 κιλά = 24,90 ευρώ

γ) Βάρος: 2,001 έως 3 κιλά = 29,90 ευρώ

δ) Βάρος: 3,001 έως 5 κιλά = 34,90 ευρώ

ε) Βάρος: 5,001 έως 10 κιλά = 39,90 ευρώ

στ) Βάρος: 10,001 έως 100 κιλά = 49,90 ευρώ

Δωρεάν μεταφορικά αν η συνολική παραγγελία είναι άνω των 100 ευρώ.

Για παραγγελίες άνω των 100 κιλών θα σας ενημερώσουμε για το κόστος αποστολής με προσαρμοσμένη προσφορά.

 

Β.2. Από την αποθήκη της Ουγγαρίας:

Με Standard Courier – Χρόνος παράδοσης 7 έως 10 ημέρες:

α) Βάρος: 0 έως 1 κιλό = 19,90 ευρώ

β) Βάρος: 1,001 έως 2 κιλά = 24,90 ευρώ

γ) Βάρος: 2,001 έως 3 κιλά = 29,90 ευρώ

δ) Βάρος: 3,001 έως 5 κιλά = 34,90 ευρώ

ε) Βάρος: 5,001 έως 10 κιλά = 39,90 ευρώ

στ) Βάρος: 10.001 έως 100 κιλά = 49,90 ευρώ

Δωρεάν μεταφορικά αν η συνολική παραγγελία είναι άνω των 100 ευρώ.

Για παραγγελίες άνω των 100 κιλών θα σας ενημερώσουμε για το κόστος αποστολής με προσαρμοσμένη προσφορά.

 

Β.3. Από την αποθήκη της Πολωνίας:

Με Standard Courier – Χρόνος παράδοσης 7 έως 10 ημέρες:

α) Βάρος: 0 έως 5 κιλά = 0 ευρώ

β) Βάρος: 5,001 έως 200 κιλά = 60 ευρώ

Δωρεάν αποστολή εάν η συνολική παραγγελία είναι μικρότερη από 5 κιλά.

Για παραγγελίες άνω των 200 κιλών θα σας ενημερώσουμε για το κόστος αποστολής με προσαρμοσμένη προσφορά.

 

Β.4. Από την αποθήκη της Γερμανίας:

Με Standard Courier – Χρόνος παράδοσης 7 έως 10 ημέρες:

α) Βάρος: 0 έως 5 κιλά = 0 ευρώ

β) Βάρος: 5,001 έως 200 κιλά = 60 ευρώ

Δωρεάν αποστολή εάν η συνολική παραγγελία είναι μικρότερη από 5 κιλά.

Για παραγγελίες άνω των 200 κιλών θα σας ενημερώσουμε για το κόστος αποστολής με προσαρμοσμένη προσφορά.

 

Β.5. Από την αποθήκη της Ισπανίας:

Με Standard Courier – Χρόνος παράδοσης 7 έως 10 ημέρες:

α) Βάρος: 0 έως 5 κιλά = 0 ευρώ

β) Βάρος: 5,001 έως 200 κιλά = 60 ευρώ

Δωρεάν αποστολή εάν η συνολική παραγγελία είναι μικρότερη από 5 κιλά.

Για παραγγελίες άνω των 200 κιλών θα σας ενημερώσουμε για το κόστος αποστολής με προσαρμοσμένη προσφορά.

 

Β.6. Από την αποθήκη της Γαλλίας:

Με Standard Courier – Χρόνος παράδοσης 7 έως 10 ημέρες:

Βάρος: 0 έως 200 κιλά = 6 ευρώ

Δωρεάν μεταφορικά αν η συνολική παραγγελία είναι άνω των 200 ευρώ.

Για παραγγελίες άνω των 200 κιλών θα σας ενημερώσουμε για το κόστος αποστολής με προσαρμοσμένη προσφορά.

 

Β.7. Από την αποθήκη 2 της Ελλάδας:

Με Standard Courier – Χρόνος παράδοσης 2 έως 3 εβδομάδες:

α) Βάρος: 0 έως 5 κιλά = 75 ευρώ

β) Βάρος: 5.001 έως 10 κιλά = 100 ευρώ

γ) Βάρος: 10.001 έως 20 κιλά = 200 ευρώ

δ) Βάρος: 20.001 έως 30 κιλά = 300 ευρώ

ε) Βάρος: 30.001 έως 50 κιλά = 400 ευρώ

στ) Βάρος: 50.001 έως 75 κιλά = 500 ευρώ

ζ) Βάρος: 75.001 έως 100 κιλά = 600 ευρώ

Για παραγγελίες άνω των 100 κιλών θα σας ενημερώσουμε για το κόστος αποστολής με προσαρμοσμένη προσφορά.

 

Γ. Σε χώρες εκτός ΕΕ (Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Γεωργία, Αλβανία, Ανδόρα, Λευκορωσία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Νήσοι Φερόες, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Μολδαβία, Μονακό, Μαυροβούνιο, Βόρεια Μακεδονία, Νορβηγία, Ρωσία, Άγιος Μαρίνος, Σερβία, Ουκρανία, Βατικάνο)

Δεν υπάρχει επιλογή για πληρωμή με αντικαταβολή για αυτές τις χώρες.

 

Γ.1. Από την αποθήκη της Ελλάδας:

Γ.1.1. Με μη συστημένο ταχυδρομείο – Χρόνος παράδοσης 3 έως 4 εβδομάδες:

α) Βάρος: 0 έως 0,250 κιλά = 6 ευρώ

β) Βάρος: 0,251 έως 0,500 κιλά = 9 ευρώ

γ) Βάρος: 0,501 έως 2 κιλά = 12 ευρώ

δ) Βάρος: 2.001 έως 5 κιλά = 16 ευρώ

Δωρεάν μεταφορικά αν η συνολική παραγγελία είναι άνω των 40 ευρώ.

Αυτός ο τρόπος αποστολής δεν είναι διαθέσιμος για παραγγελίες άνω των 5 κιλών.

 

Γ.1.2. Με συστημένο ταχυδρομείο – Χρόνος παράδοσης 2 έως 3 εβδομάδες:

α) Βάρος: 0 έως 0,250 κιλά = 8 ευρώ

β) Βάρος: 0,251 έως 0,500 κιλά = 12 ευρώ

γ) Βάρος: 0,501 έως 2 κιλά = 15 ευρώ

δ) Βάρος: 2.001 έως 5 κιλά = 19 ευρώ

Δωρεάν μεταφορικά αν η συνολική παραγγελία είναι άνω των 60 ευρώ.

Αυτός ο τρόπος αποστολής δεν είναι διαθέσιμος για παραγγελίες άνω των 5 κιλών.

 

Γ.1.3. Με Standard Courier – Χρόνος παράδοσης 10 έως 14 ημέρες:

α) Βάρος: 0 έως 1 κιλό = 19,90 ευρώ

β) Βάρος: 1,001 έως 2 κιλά = 24,90 ευρώ

γ) Βάρος: 2,001 έως 3 κιλά = 29,90 ευρώ

δ) Βάρος: 3,001 έως 5 κιλά = 34,90 ευρώ

ε) Βάρος: 5,001 έως 10 κιλά = 49,90 ευρώ

στ) Βάρος: 10,001 έως 100 κιλά = 59,90 ευρώ

Δωρεάν μεταφορικά αν η συνολική παραγγελία είναι άνω των 100 ευρώ.

Για παραγγελίες άνω των 100 κιλών θα σας ενημερώσουμε για το κόστος αποστολής με προσαρμοσμένη προσφορά.

 

Γ.2. Από την αποθήκη της Ουγγαρίας:

Με Standard Courier – Χρόνος παράδοσης 7 έως 10 ημέρες:

α) Βάρος: 0 έως 1 κιλό = 19,90 ευρώ

β) Βάρος: 1,001 έως 2 κιλά = 24,90 ευρώ

γ) Βάρος: 2,001 έως 3 κιλά = 29,90 ευρώ

δ) Βάρος: 3,001 έως 5 κιλά = 39,90 ευρώ

ε) Βάρος: 5,001 έως 10 κιλά = 49,90 ευρώ

στ) Βάρος: 10,001 έως 100 κιλά = 59,90 ευρώ

Δωρεάν μεταφορικά αν η συνολική παραγγελία είναι άνω των 100 ευρώ.

Για παραγγελίες άνω των 100 κιλών θα σας ενημερώσουμε για το κόστος αποστολής με προσαρμοσμένη προσφορά.

 

Γ.3. Από την αποθήκη της Πολωνίας:

Με Standard Courier – Χρόνος παράδοσης 7 έως 10 ημέρες:

α) Βάρος: 0 έως 5 κιλά = 0 ευρώ

β) Βάρος: 5,001 έως 200 κιλά = 60 ευρώ

Δωρεάν αποστολή εάν η συνολική παραγγελία είναι μικρότερη από 5 κιλά.

Για παραγγελίες άνω των 200 κιλών θα σας ενημερώσουμε για το κόστος αποστολής με προσαρμοσμένη προσφορά.

 

Γ.4. Από την αποθήκη της Γερμανίας:

Με Standard Courier – Χρόνος παράδοσης 7 έως 10 ημέρες:

α) Βάρος: 0 έως 5 κιλά = 0 ευρώ

β) Βάρος: 5,001 έως 200 κιλά = 60 ευρώ

Δωρεάν αποστολή εάν η συνολική παραγγελία είναι μικρότερη από 5 κιλά.

Για για παραγγελίες άνω των 200 κιλών θα σας ενημερώσουμε για το κόστος αποστολής με προσαρμοσμένη προσφορά.

 

Γ.5. Από την αποθήκη της Ισπανίας:

Με Standard Courier – Χρόνος παράδοσης 7 έως 10 ημέρες:

α) Βάρος: 0 έως 5 κιλά = 0 ευρώ

β) Βάρος: 5,001 έως 200 κιλά = 60 ευρώ

Δωρεάν αποστολή εάν η συνολική παραγγελία είναι μικρότερη από 5 κιλά.

Για παραγγελίες άνω των 200 κιλών θα σας ενημερώσουμε για το κόστος αποστολής με προσαρμοσμένη προσφορά.

 

Γ.6. Από την αποθήκη της Γαλλίας:

Με Standard Courier – Χρόνος παράδοσης 7 έως 10 ημέρες:

Βάρος: 0 έως 200 κιλά = 6 ευρώ

Δωρεάν μεταφορικά αν η συνολική παραγγελία είναι άνω των 200 ευρώ.

Για παραγγελίες άνω των 200 κιλών θα σας ενημερώσουμε για το κόστος αποστολής με προσαρμοσμένη προσφορά.

 

Γ.7. Από την αποθήκη 2 της Ελλάδας:

Με Standard Courier – Χρόνος παράδοσης 2 έως 3 εβδομάδες:

α) Βάρος: 0 έως 5 κιλά = 75 ευρώ

β) Βάρος: 5,001 έως 10 κιλά = 100 ευρώ

γ) Βάρος: 10,001 έως 20 κιλά = 200 ευρώ

δ) Βάρος: 20,001 έως 30 κιλά = 300 ευρώ

ε) Βάρος: 30,001 έως 50 κιλά = 400 ευρώ

στ) Βάρος: 50,001 έως 75 κιλά = 500 ευρώ

ζ) Βάρος: 75,001 έως 100 κιλά = 600 ευρώ

Για παραγγελίες άνω των 100 κιλών θα σας ενημερώσουμε για το κόστος αποστολής με προσαρμοσμένη προσφορά.

 

Δ. Προς Κροατία, Τσεχία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία και Σλοβενία:

Υπάρχει δυνατότητα πληρωμής με αντικαταβολή για αυτές τις χώρες.

 

Δ.1. Από την αποθήκη της Ελλάδας:

Δ.1.1. Με μη συστημένο ταχυδρομείο – Χρόνος παράδοσης 3 έως 4 εβδομάδες:

α) Βάρος: 0 έως 0,250 κιλά = 6 ευρώ

β) Βάρος: 0,251 έως 0,500 κιλά = 9 ευρώ

γ) Βάρος: 0,501 έως 2 κιλά = 12 ευρώ

δ) Βάρος: 2.001 έως 5 κιλά = 16 ευρώ

Δωρεάν μεταφορικά αν η συνολική παραγγελία είναι άνω των 40 ευρώ.

Αυτός ο τρόπος αποστολής δεν είναι διαθέσιμος για παραγγελίες άνω των 5 κιλών.

 

Δ.1.2. Με συστημένο ταχυδρομείο – Χρόνος παράδοσης 2 έως 3 εβδομάδες:

α) Βάρος: 0 έως 0,250 κιλά = 8 ευρώ

β) Βάρος: 0,251 έως 0,500 κιλά = 12 ευρώ

γ) Βάρος: 0,501 έως 2 κιλά = 15 ευρώ

δ) Βάρος: 2.001 έως 5 κιλά = 19 ευρώ

Δωρεάν μεταφορικά αν η συνολική παραγγελία είναι άνω των 60 ευρώ.

Αυτός ο τρόπος αποστολής δεν είναι διαθέσιμος για παραγγελίες άνω των 5 κιλών.

 

Δ.1.3. Με Standard Courier – Χρόνος παράδοσης 7 έως 10 ημέρες:

α) Βάρος: 0 έως 1 κιλό = 19,90 ευρώ

β) Βάρος: 1,001 έως 2 κιλά = 24,90 ευρώ

γ) Βάρος: 2,001 έως 3 κιλά = 29,90 ευρώ

δ) Βάρος: 3,001 έως 5 κιλά = 34,90 ευρώ

ε) Βάρος: 5,001 έως 10 κιλά = 39,90 ευρώ

στ) Βάρος: 10,001 έως 100 κιλά = 49,90 ευρώ

Δωρεάν μεταφορικά αν η συνολική παραγγελία είναι άνω των 100 ευρώ.

Για παραγγελίες άνω των 100 κιλών θα σας ενημερώσουμε για το κόστος αποστολής με προσαρμοσμένη προσφορά.

 

Δ.2. Από την αποθήκη της Ουγγαρίας:

Με Standard Courier – Χρόνος παράδοσης 1 έως 4 ημέρες:

α) Βάρος: 0 έως 2 κιλά = 4,90 ευρώ

β) Βάρος: 2,001 έως 3 κιλά = 5,40 ευρώ

γ) Βάρος: 3,001 έως 4 κιλά = 5,90 ευρώ

δ) Βάρος: 4,001 έως 5 κιλά = 6,40 ευρώ

ε) Βάρος: 5,001 έως 6 κιλά = 6,90 ευρώ

στ) Βάρος: 6,001 έως 10 κιλά = 9,90 ευρώ

ζ) Βάρος: 10,001 έως 15 κιλά = 14,90 ευρώ

η) Βάρος: 15,001 έως 20 κιλά = 19,90 ευρώ

θ) Βάρος: 20,001 έως 100 κιλά = 39,90 ευρώ

Δωρεάν μεταφορικά αν η συνολική παραγγελία είναι άνω των 60 ευρώ.

Για παραγγελίες άνω των 100 κιλών θα σας ενημερώσουμε για το κόστος αποστολής με προσαρμοσμένη προσφορά.

 

Δ.3. Από την αποθήκη της Πολωνίας:

Με Standard Courier – Χρόνος παράδοσης 7 έως 10 ημέρες:

α) Βάρος: 0 έως 5 κιλά = 0 ευρώ

β) Βάρος: 5,001 έως 200 κιλά = 30 ευρώ

Δωρεάν αποστολή εάν η συνολική παραγγελία είναι μικρότερη από 5 κιλά.

Για παραγγελίες άνω των 200 κιλών θα σας ενημερώσουμε για το κόστος αποστολής με προσαρμοσμένη προσφορά.

 

Δ.4. Από την αποθήκη της Γερμανίας:

Με Standard Courier – Χρόνος παράδοσης 7 έως 10 ημέρες:

α) Βάρος: 0 έως 5 κιλά = 0 ευρώ

β) Βάρος: 5,001 έως 200 κιλά = 30 ευρώ

Δωρεάν αποστολή εάν η συνολική παραγγελία είναι μικρότερη από 5 κιλά.

Για παραγγελίες άνω των 200 κιλών θα σας ενημερώσουμε για το κόστος αποστολής με προσαρμοσμένη προσφορά.

 

Δ.5. Από την αποθήκη της Ισπανίας:

Με Standard Courier – Χρόνος παράδοσης 7 έως 10 ημέρες:

α) Βάρος: 0 έως 5 κιλά = 0 ευρώ

β) Βάρος: 5,001 έως 200 κιλά = 30 ευρώ

Δωρεάν αποστολή εάν η συνολική παραγγελία είναι μικρότερη από 5 κιλά.

Για παραγγελίες άνω των 200 κιλών θα σας ενημερώσουμε για το κόστος αποστολής με προσαρμοσμένη προσφορά.

 

Δ.6. Από την αποθήκη της Γαλλίας:

Με Standard Courier – Χρόνος παράδοσης 7 έως 10 ημέρες:

Βάρος: 0 έως 200 κιλά = 6 ευρώ

Δωρεάν μεταφορικά αν η συνολική παραγγελία είναι άνω των 200 ευρώ.

Για παραγγελίες άνω των 200 κιλών θα σας ενημερώσουμε για το κόστος αποστολής με προσαρμοσμένη προσφορά.

 

Δ.7. Από την αποθήκη 2 της Ελλάδας:

Με Standard Courier – Χρόνος παράδοσης 2 έως 3 εβδομάδες:

α) Βάρος: 0 έως 5 κιλά = 75 ευρώ

β) Βάρος: 5,001 έως 10 κιλά = 100 ευρώ

γ) Βάρος: 10,001 έως 20 κιλά = 200 ευρώ

δ) Βάρος: 20,001 έως 30 κιλά = 300 ευρώ

ε) Βάρος: 30,001 έως 50 κιλά = 400 ευρώ

στ) Βάρος: 50,001 έως 75 κιλά = 500 ευρώ

ζ) Βάρος: 75,001 έως 100 κιλά = 600 ευρώ

Για παραγγελίες άνω των 100 κιλών θα σας ενημερώσουμε για το κόστος αποστολής με προσαρμοσμένη προσφορά.

 

Ε. Στην Ελλάδα:

Υπάρχει δυνατότητα πληρωμής με αντικαταβολή για αυτήν τη χώρα.

 

Ε.1. Από την αποθήκη της Ελλάδας:

Με Express Courier – Χρόνος παράδοσης 1 έως 4 ημέρες:

α) Βάρος: 0 έως 2 κιλά = 3,60 ευρώ

β) Βάρος: 2,001 έως 3 κιλά = 3,90 ευρώ

γ) Βάρος: 3,001 έως 4 κιλά = 4,40 ευρώ

δ) Βάρος: 4,001 έως 10 κιλά = 4,90 ευρώ

ε) Βάρος: 10,001 έως 20 κιλά = 7,90 ευρώ

στ) Βάρος: 20,001 έως 50 κιλά = 9,90 ευρώ

ζ) Βάρος: 50,001 έως 100 κιλά = 19,90 ευρώ

Δωρεάν μεταφορικά αν η συνολική παραγγελία είναι άνω των 60 ευρώ.

Για παραγγελίες άνω των 100 κιλών θα σας ενημερώσουμε για το κόστος αποστολής με προσαρμοσμένη προσφορά.

 

Ε.2. Από την αποθήκη της Ουγγαρίας:

Με Standard Courier – Χρόνος παράδοσης 7 έως 10 ημέρες:

α) Βάρος: 0 έως 2 κιλά = 12,90 ευρώ

β) Βάρος: 2,001 έως 3 κιλά = 14,90 ευρώ

γ) Βάρος: 3,001 έως 4 κιλά = 16,90 ευρώ

δ) Βάρος: 4,001 έως 5 κιλά = 18,90 ευρώ

ε) Βάρος: 5,001 έως 10 κιλά = 24,90 ευρώ

στ) Βάρος: 10.001 έως 100 κιλά = 29,90 ευρώ

Δωρεάν μεταφορικά αν η συνολική παραγγελία είναι άνω των 100 ευρώ.

Για παραγγελίες άνω των 100 κιλών θα σας ενημερώσουμε για το κόστος αποστολής με προσαρμοσμένη προσφορά.

 

Ε.3. Από την αποθήκη της Πολωνίας:

Με Standard Courier – Χρόνος παράδοσης 7 έως 10 ημέρες:

α) Βάρος: 0 έως 5 κιλά = 0 ευρώ

β) Βάρος: 5,001 έως 200 κιλά = 40 ευρώ

Δωρεάν αποστολή εάν η συνολική παραγγελία είναι μικρότερη από 5 κιλά.

Για παραγγελίες άνω των 200 κιλών θα σας ενημερώσουμε για το κόστος αποστολής με προσαρμοσμένη προσφορά.

 

Ε.4. Από την αποθήκη της Γερμανίας:

Με Standard Courier – Χρόνος παράδοσης 7 έως 10 ημέρες:

α) Βάρος: 0 έως 5 κιλά = 0 ευρώ

β) Βάρος: 5,001 έως 200 κιλά = 40 ευρώ

Δωρεάν αποστολή εάν η συνολική παραγγελία είναι μικρότερη από 5 κιλά.

Για παραγγελίες άνω των 200 κιλών θα σας ενημερώσουμε για το κόστος αποστολής με προσαρμοσμένη προσφορά.

 

Ε.5. Από την αποθήκη της Ισπανίας:

Με Standard Courier – Χρόνος παράδοσης 7 έως 10 ημέρες:

α) Βάρος: 0 έως 5 κιλά = 0 ευρώ

β) Βάρος: 5,001 έως 200 κιλά = 40 ευρώ

Δωρεάν αποστολή εάν η συνολική παραγγελία είναι μικρότερη από 5 κιλά.

Για παραγγελίες άνω των 200 κιλών θα σας ενημερώσουμε για το κόστος αποστολής με προσαρμοσμένη προσφορά.

 

Ε.6. Από την αποθήκη της Γαλλίας:

Με Standard Courier – Χρόνος παράδοσης 7 έως 10 ημέρες:

Βάρος: 0 έως 200 κιλά = 6 ευρώ

Δωρεάν μεταφορικά αν η συνολική παραγγελία είναι άνω των 200 ευρώ.

Για παραγγελίες άνω των 200 κιλών θα σας ενημερώσουμε για το κόστος αποστολής με προσαρμοσμένη προσφορά.

 

Ε.7. Από την αποθήκη 2 της Ελλάδας:

Με Standard Courier – Χρόνος παράδοσης 2 έως 3 εβδομάδες:

α) Βάρος: 0 έως 5 κιλά = 75 ευρώ

β) Βάρος: 5,001 έως 10 κιλά = 100 ευρώ

γ) Βάρος: 10,001 έως 20 κιλά = 200 ευρώ

δ) Βάρος: 20,001 έως 30 κιλά = 300 ευρώ

ε) Βάρος: 30,001 έως 50 κιλά = 400 ευρώ

στ) Βάρος: 50,001 έως 75 κιλά = 500 ευρώ

ζ) Βάρος: 75,001 έως 100 κιλά = 600 ευρώ

Για παραγγελίες άνω των 100 κιλών θα σας ενημερώσουμε για το κόστος αποστολής με προσαρμοσμένη προσφορά.

 

ΣΤ. Προς Κύπρο και Μάλτα:

Υπάρχει δυνατότητα πληρωμής με αντικαταβολή μόνο για την Κύπρο.

 

ΣΤ.1. Από την αποθήκη της Ελλάδας:

ΣΤ.1.1. Με συστημένο ταχυδρομείο – Χρόνος παράδοσης 2 έως 3 εβδομάδες:

α) Βάρος: 0 έως 0,250 κιλά = 8 ευρώ

β) Βάρος: 0,251 έως 0,500 κιλά = 12 ευρώ

γ) Βάρος: 0,501 έως 2 κιλά = 15 ευρώ

δ) Βάρος: 2,001 έως 5 κιλά = 18 ευρώ

Δωρεάν μεταφορικά αν η συνολική παραγγελία είναι άνω των 60 ευρώ.

Αυτός ο τρόπος αποστολής δεν είναι διαθέσιμος για παραγγελίες άνω των 5 κιλών.

 

ΣΤ.1.2. Με Standard Courier – Χρόνος παράδοσης 10 έως 14 ημέρες:

α) Βάρος: 0 έως 2 κιλά = 7,4 ευρώ

β) Βάρος: 2.001 έως 5 κιλά = 9,80 ευρώ

γ) Βάρος: 5.001 έως 10 κιλά = 14,90 ευρώ

δ) Βάρος: 10.001 έως 100 κιλά = 19,90 ευρώ

Δωρεάν μεταφορικά αν η συνολική παραγγελία είναι άνω των 70 ευρώ.

Για παραγγελίες άνω των 100 κιλών θα σας ενημερώσουμε για το κόστος αποστολής με προσαρμοσμένη προσφορά.

 

ΣΤ.2. Από την αποθήκη της Ουγγαρίας:

Με Standard Courier – Χρόνος παράδοσης 10 έως 14 ημέρες:

α) Βάρος: 0 έως 2 κιλά = 14,90 ευρώ

β) Βάρος: 2,001 έως 3 κιλά = 18,90 ευρώ

γ) Βάρος: 3,001 έως 4 κιλά = 20,90 ευρώ

δ) Βάρος: 4,001 έως 5 κιλά = 24,90 ευρώ

ε) Βάρος: 5,001 έως 10 κιλά = 29,90 ευρώ

στ) Βάρος: 10,001 έως 100 κιλά = 39,90 ευρώ

Δωρεάν μεταφορικά αν η συνολική παραγγελία είναι άνω των 100 ευρώ.

Για παραγγελίες άνω των 100 κιλών θα σας ενημερώσουμε για το κόστος αποστολής με προσαρμοσμένη προσφορά.

 

ΣΤ.3. Από την αποθήκη της Πολωνίας:

Με Standard Courier – Χρόνος παράδοσης 7 έως 10 ημέρες:

α) Βάρος: 0 έως 5 κιλά = 0 ευρώ

β) Βάρος: 5,001 έως 200 κιλά = 170 ευρώ

Δωρεάν αποστολή εάν η συνολική παραγγελία είναι μικρότερη από 5 κιλά.

Για παραγγελίες άνω των 200 κιλών θα σας ενημερώσουμε για το κόστος αποστολής με προσαρμοσμένη προσφορά.

 

ΣΤ.4. Από την αποθήκη της Γερμανίας:

Με Standard Courier – Χρόνος παράδοσης 7 έως 10 ημέρες:

α) Βάρος: 0 έως 5 κιλά = 0 ευρώ

β) Βάρος: 5,001 έως 200 κιλά = 170 ευρώ

Δωρεάν αποστολή εάν η συνολική παραγγελία είναι μικρότερη από 5 κιλά.

Για παραγγελίες άνω των 200 κιλών θα σας ενημερώσουμε για το κόστος αποστολής με προσαρμοσμένη προσφορά.

 

ΣΤ.5. Από την αποθήκη της Ισπανίας:

Με Standard Courier – Χρόνος παράδοσης 7 έως 10 ημέρες:

α) Βάρος: 0 έως 5 κιλά = 0 ευρώ

β) Βάρος: 5,001 έως 200 κιλά = 170 ευρώ

Δωρεάν αποστολή εάν η συνολική παραγγελία είναι μικρότερη από 5 κιλά.

Για παραγγελίες άνω των 200 κιλών θα σας ενημερώσουμε για το κόστος αποστολής με προσαρμοσμένη προσφορά.

 

ΣΤ.6. Από την αποθήκη της Γαλλίας:

Με Standard Courier – Χρόνος παράδοσης 7 έως 10 ημέρες:

Βάρος: 0 έως 200 κιλά = 6 ευρώ

Δωρεάν μεταφορικά αν η συνολική παραγγελία είναι άνω των 200 ευρώ.

Για παραγγελίες άνω των 200 κιλών θα σας ενημερώσουμε για τα έξοδα αποστολής με μια προσαρμοσμένη προσφορά.

 

ΣΤ.7. Από την αποθήκη 2 της Ελλάδας:

Με Standard Courier – Χρόνος παράδοσης 2 έως 3 εβδομάδες:

α) Βάρος: 0 έως 5 κιλά = 75 ευρώ

β) Βάρος: 5,001 έως 10 κιλά = 100 ευρώ

γ) Βάρος: 10,001 έως 20 κιλά = 200 ευρώ

δ) Βάρος: 20,001 έως 30 κιλά = 300 ευρώ

ε) Βάρος: 30,001 έως 50 κιλά = 400 ευρώ

στ) Βάρος: 50,001 έως 75 κιλά = 500 ευρώ

ζ) Βάρος: 75,001 έως 100 κιλά = 600 ευρώ

Για παραγγελίες άνω των 100 κιλών θα σας ενημερώσουμε για το κόστος αποστολής με προσαρμοσμένη προσφορά.

 

Ζ. Σε όλο τον κόσμο (ΗΠΑ, Νέα Ζηλανδία, Αυστραλία, Καναδάς, Τουρκία, Ισραήλ και Νότια Αφρική)

Δεν υπάρχει επιλογή για πληρωμή με αντικαταβολή για αυτές τις χώρες.

 

Ζ.1. Από την αποθήκη της Ελλάδας:

Με ταχεία αποστολή – Χρόνος παράδοσης 3 έως 4 εβδομάδες:

α) Βάρος: 0 έως 0,250 κιλά = 8 ευρώ

β) Βάρος: 0,251 έως 0,500 κιλά = 12 ευρώ

γ) Βάρος: 0,501 έως 2 κιλά = 15 ευρώ

δ) Βάρος: 2,001 έως 5 κιλά = 19 ευρώ

Δωρεάν μεταφορικά αν η συνολική παραγγελία είναι άνω των 60 ευρώ.

Αυτός ο τρόπος αποστολής δεν είναι διαθέσιμος για παραγγελίες άνω των 5 κιλών.

 

Ζ.2. Από την αποθήκη 2 της Ελλάδας:

Με Standard Courier – Χρόνος παράδοσης 2 έως 3 εβδομάδες:

α) Βάρος: 0 έως 5 κιλά = 75 ευρώ

β) Βάρος: 5,001 έως 10 κιλά = 100 ευρώ

γ) Βάρος: 10,001 έως 20 κιλά = 200 ευρώ

δ) Βάρος: 20,001 έως 30 κιλά = 300 ευρώ

ε) Βάρος: 30,001 έως 50 κιλά = 400 ευρώ

στ) Βάρος: 50,001 έως 75 κιλά = 500 ευρώ

ζ) Βάρος: 75,001 έως 100 κιλά = 600 ευρώ

Για παραγγελίες άνω των 100 κιλών θα σας ενημερώσουμε για το κόστος αποστολής με προσαρμοσμένη προσφορά.

 

Σε περίπτωση αντικαταβολής τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται ανάλογα.

Σημαντικές πληροφορίες

Κατά τη συμπλήρωση της φόρμας παραγγελίας, και πριν την αποστολή της, μπορείτε να δείτε το κόστος αποστολής που αντιστοιχεί στο ποσό της παραγγελίας σας στον προορισμό, καθώς και το συνολικό κόστος.

 

Προϊόντα που Διατίθενται σε Παραγγελία (Backorder)

Τα προϊόντα που έχετε επιλέξει θα σταλούν στη διεύθυνση που έχετε υποδείξει εντός 2-3 εβδομάδων για τα προϊόντα κατόπιν παραγγελίας (backorder). Οι αποστολές θα γίνονται καθημερινά, εκτός Σαββάτου, Κυριακής και επίσημων αργιών. Εάν κάνετε την παραγγελία σας μέχρι τις 12:00, η ​​παραγγελία σας μπορεί να αποσταλεί την ίδια ημέρα και να παραδοθεί την επόμενη εργάσιμη.

Σε κάθε περίπτωση θα σας ενημερώσουμε με email για τον αριθμό παραγγελίας καθώς και για το πώς μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του πακέτου.

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία επικοινωνήστε μαζί μας στους ακόλουθους αριθμούς τηλεφώνου: α) Γαλλία: 0033755539604, β) Ελλάδα – Κύπρος: 00302111985596, γ) Ισπανία: 0034900423357, δ) Ιταλία: 003755539604 : ε) Βουλγαρία 0035924931064 ή σε αυτά τα email : admin@newtechstore.eu  / sales@newtechstore.eu